Сичов

СИЧОВ
ЮРІЙ
ІВАНОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

 Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова, 1983 р.
 спеціальність: “Машинобудування”
 кваліфікація: інженер-викладач машинобудівних дисциплін

Науковий ступінь

 Кандидат технічних наук, диплом ДК№042569, дата видачі 11.10.2007,
Атестаційна колегія, рішення №18-08/8 від 11.10.2007, спеціальність (05.02.08) технологія машинобудування

Вчене звання

 Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ №023966, дата видачі 09.11.2010
Атестаційна колегія, рішення № 3/72-Д від 09.11.2010, металоріжучого обладнання і транспортних систем;

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

Диплом IGIP 2018 рік

Сфери наукових

інтересів

 агрегатно-модульні верстатні комплекс

Викладає курси

 ”Розрахунок та проектування зварних конструкцій”
“Механiзацiя та автоматизацiя галузевих процесiв”
“Проектування  і  програмування  обробки  на  верстатах  з ЧПК”
“Теоретичні основи інженерії в галузі”
“Фізико-математичні основи галузевого знання”
“Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин. Технології поверхневого зміцнення”

Посилання на профілі

1.Google Академія:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BiMOzN4AAAAJ
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6576-8083
3.Webofscience: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3249100
4. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222150616
5. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Sychov

Найбільш вагомі

публікації

  •  Малицький І.Ф., Сичов Ю.І. Удосконалення процесу різання полімерних уомпозитів. Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. –Харків
  • Сичов Ю.І. ,Рябчиков М.Л.,Александров О.В., Нікуліна А.В. Bacteriostatic properties of medical textiles with nanomaterials based on Fe203, ICTTE 2020 Submission 113 Aug22
  • Сичов Ю.І.,Вадимов В.О. Проектування важильних механізмів в курсі ТММ з використанням ПЕОМ. Машинобудування : збірник наукових праць /Українська інженерно-педагогічна академія. -  Харків
  • Сичов Ю.І., Дереза К.О. Формування структури та механічних властивостей зварних зєднань титано-алюмінієвих композитів. Машинобудування : збірник наукових праць /Українська інженерно-педагогічна академія.

Рівень володіння
мовами

  Українська мова
Англійська мова (читаю і перекладаю зі словником)
 Адміністративна та   соціальна робота  З 2007 р.  по 2016 р. – декан факультету “Інтегрованих технологій в   виробництві та освіті”
З 2017 р. по 2020 р. – зав. кафедрою “Інтегрованих технологій в  машинобудуванні та зварювальному виробництві”
3 2023 р. – керівник навчально-наукового центру УІПА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>