Кафедра

 

эмблема

Кондратюк Олег Леонідович Завідувач кафедри
Подоляк Олег Степанович – к.т.н., доцент.

Місцезнаходження кафедри:   вул. Університетська, 16,         м. Харків, 61003, корпус  2, поверх 1, ауд. 111, 103.
Телефони: (057) 733-78-18; (057) 733-78-26   


 

Кафедра готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр, спеціаліст, магістр

Освітні програми, за якими кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем проводить підготовку фахівців:

Професійна освіта. Транспорт

Спеціалізації:

Експлуатація та ремонт міського та автомобільного транспорту

Експлуатація та ремонт промислового транспорту

 

троллейбус auto трактор

Професійна освіта. Машинобудування

Спеціалізація:

Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні

стенд Професійна освіта. Будівництво

каска рабочие дома

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

машина кран кран1

Форма навчання: денна та заочна. Навчання проводиться на бюджетній та контрактній основах.
Випускник може працювати викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, інженером-механіком, технологом та інженером-конструктором на машинобудівних підприємствах, в проектних і науково-дослідних інститутах.
Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.