Скоркін

СКОРКІН
АНТОН
ОЛЕГОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Українська інженерно-педагогічна академія, 2009

спеціальність: «Професійне навчання. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»,

кваліфікація: інженер-механік, педагог дослідник в галузі машинобудування.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, диплом ДК №023826, дата видачі 23.09.2014, Атестаційна колегія, рішення № від 23.09.2014, спеціальність (05.02.08) технологія машинобудування;

Вчене звання

Доцент по кафедрі, атестат АД №003283, дата видачі 15.10.2019,
Атестаційна колегія, рішення №11 від 26.06.2019, машинобудування та транспорту

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Українська інженерно-педагогічна академія
Центр інженерної педагогіки 20.12.2016-1.06.2017. Свідоцтво УК-02071228\9617
Тема: Дидактичний проект лабораторної роботи «Вивчення конструкції й налагодження токарно-револьверного автомату 1Д112» з дисципліни «Експлуатація станків і станочних комплексів. 05.06.2017р.

Сфери наукових
інтересів

З-D моделювання, технологія складальних процесів, САПР.

Викладає курси

«Автоматизовані виробничі системи та технологічне оснащення верстатів»;
«Основи побудови систем числового програмного керування»;
«Гнучкі виробничі системи та інжиніринг якості»;
«Обладнання автоматизованого виробництва»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-2_QdcoAAAAJ
h-індекс: 1
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3032-8341
3. Webofscience: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3249100
4. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222150616
5. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Sychov

Найбільш вагомі
публікації

 • Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк, Ю.В. Малініна. – Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів №11
 • Багатомірне керування технологічними процесами у виробництві мехатронних пристроїв / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін, О.А. Рудькова. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (9)
 • Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях.
 • Методика оптимізації організаційно-технологічної структури систем дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів / А.О. Скоркін. – Технологический аудит и резервы производства, 18-21, Харків
 • Дослідження методів формоутворення різальних елементів твердосплавного інструмента для обробки композиційних матеріалів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Основные принципы комплексного управления сборочно-резьбообразу-ющим процессом / A. Skorkin, O. Kondratyuk. – Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности
 • Експериментальні дослідження з вивчення усадки стружки й сили тертя на передній поверхні прохідного різця при точінні заготовок зі сталі марки 45 / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Підвищення ефективності протягування за рахунок косокутного різання в зоні деформування / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк, О.М. Шелковий, О.А. Пермяков. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Система синтезу організаційно-технологічної структури дільниці збирання в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва / А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Прогнозування стійкості заготовки завдяки механізму осаджування заготовки між плоскими шорсткими плитами / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Дослідження технологічної ефективності пристроїв для подачі мастильно-охолоджувальної рідини через клинові напіввідкриті насадки до торця круга при круглому наружному шліфуванні / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях
 • Дослідження процесу стрічкового шліфування на еластичній основі / А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА
 • Моделювання організаційно-технологічної і технічної структур складання машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Технологический аудит и резервы производства
 • Розробка організаційно-технологічних структур зборки складних машинобудівних виробів / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Участь в наукових
проектах

Активна участь у підготовці студентів до ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
Термін виконання: 01.01.2019 -31.12.2021

Рівень володіння
мовами

українська мова
англійська мова (В2) Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First); Pass (Grade B); First Certificate in English; Place of Entry 14197; Reference Number 504/0057/2; Certificate Number ccpf731607.

Адміністративна та соціальна робота

Заступник декана факультету Інноваційних технологій