Назаркін

НАЗАРКІН
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Харківський державний політехнічний університет, 2000 р.
спеціальність: Двигуни внутрішнього згоряння
кваліфікація: інженер-механік.

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук, диплом ДК №035682, дата видачі 04.07.2006, Атестаційна колегія, рішення № 40

Вчене звання

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ №040031, дата видачі 23.09.2014,
Атестаційна колегія, рішення № 6/02

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Стажування: Харківський національний університет будівництва та архітектури. Довідка № 05/924 від 27.04.2016р. Свідоцтво № 01

Сфери наукових

інтересів

педагогічні інновації в підвищенні якості освіти; сучасні технології в автомобілебудуванні.

Викладає курси

«Проектування, модернізація та динаміка машин і обладнання»;
«Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yY8qYgQAAAAJ
h-індекс: 2
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1384-749X
3. Webofscience: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3267373

Найбільш вагомі
публікації

  • Назаркин А.А., Фесенко Г.И.Профессиональное мышление как основное качество молодого специалиста. / О.А Назаркін., Г.І Фесенко //Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика: материалы междунар. науч.-практ. конф. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укракад.».- Харьков: Изд-во НУА,.
  • Назаркин А.А., Подоляк О.С. Формирование готовности будущих инженеров к инновационной деятельности. / О.А. Назаркін, О.С. Подоляк // Трансформация социальных функций образования в современном мире: материалы междунар. науч.-практ. конф. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.».-Харьков: Изд-во НУА,.
  • Назаркін О.А., Подольська Є.А. «Сучасна освіта: виклики часу і парадокси реформ»журнал «Вища освіта в Україні»
  • Назаркін О.А. Професійно-технічна освіта: нові виклики і регіональні виміри // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції.
  • Назаркин А. А. Партнерские отношения как основа стейкхолдерского подхода в подготовке современных специалистов. / А. А. Назаркин // Взаимодействие образовательных учреждений состейкхолдерами: веление времени: Материалы ХV Международной научно-практической конференции. 16 февраля 2017 года; Харьковский гуманитарный университет «Народная Украинская академия»
  • Назаркин А.А. Социальная компетентность специалиста в контексте противоречий и рисков профессионального образования. / А.А. Назаркин // Образовательные риски: суть и подходы к решению: материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укракад.».-Харьков: Изд-во НУА.
  • Назаркін О.А. Аналіз впливу динамічних режимів роботи автомобільного двигуна на стан гільз циліндрів // Східно-Європейський журнал передових технологій.
  • Назаркін О.А., Подоляк О.С, Смоляков С.Л. Дослідження динамічних навантажень елементів стрілової системи самохідних кранів за допомогою фізичної моделі // Машинобудування: збірник наук. Праць /Укр.інж.-пед. академія.

Участь в наукових
проектах

Активна участь у підготовці студентів до участі у олімпіадах

Тема НДР: ФН-17-04 «Підвищення надійності роботи механізмів підйомно-транспортних машин» Термін виконання: (січень 2017 р. – грудень 2019 р.)

Рівень володіння
мовами

українська мова
англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

Відповідальний на кафедрі МтаТ за отримання робітничих професій (розрядів)