Кондратюк

КОНДРАТЮК
ОЛЕГ
ЛЕОНІДОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Українська інженерно-педагогічна академія, 1995 р.
спеціальність: «Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»;
кваліфікація: інженер-педагог.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, диплом ДК №052119, дата видачі 28.04.2009,
Атестаційна колегія, рішення № 36-08/1 від 28.04.2009, спеціальність (05.03.01) фізика процесів різання, верстати та інструменти;

Вчене звання

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ №024336, дата видачі 14.04.2011,
Атестаційна колегія, рішення № 3/06-Д від 14.04.2011, металоріжучого обладнання і транспортних систем;

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Українська інженерно-педагогічна академія. Свідоцтво ПК 02071228/00084717-17 від 14.07.2017р.
Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожний університет. Свідоцтво 12СПВ 185081 від 10.11.2017

Сфери наукових

інтересів

фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами

Викладає курси

«Теоретична та прикладна механіка. Деталі машин»
«Теорія різання та інструмент»
«Вступ до фаху та виробниче навчання»
«Сучасні матеріали і обладнання в галузі»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gybVRp4AAAAJ
h-індекс: 1
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3263-0483
3. Webofscience: https://www.webofscience.com/wos/author/record/23743193
4. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208665978

Найбільш вагомі

публікації

 • Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк, Ю.В. Малініна. – Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів №11.
 • Багатомірне керування технологічними процесами у виробництві мехатронних пристроїв / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін, О.А. Рудькова. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (9).
 • Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях.
 • Класифікація законів функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування, 135-139, УІПА.
 • Дослідження методів формоутворення різальних елементів твердосплавного інструмента для обробки композиційних матеріалів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА.
 • Основные принципы комплексного управления сборочно-резьбообразу-ющим процессом / A. Skorkin, O. Kondratyuk. – Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности, 77-85.
 • Експериментальні дослідження з вивчення усадки стружки й сили тертя на передній поверхні прохідного різця при точінні заготовок зі сталі марки 45 / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА.
 • Підвищення ефективності протягування за рахунок косокутного різання в зоні деформування  / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк, О.М. Шелковий, О.А. Пермяков. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА.
 • Прогнозування стійкості заготовки завдяки механізму осаджування заготовки між плоскими шорсткими плитами / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА.
 • Дослідження технологічної ефективності пристроїв для подачі мастильно-охолоджувальної рідини через клинові напіввідкриті насадки до торця круга при круглому наружному шліфуванні / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях.
 • Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА,39-45с.
 • Моделювання організаційно-технологічної і технічної структур складання машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Технологический аудит и резервы производства, 56-60 с.
 • Розробка організаційно-технологічних структур зборки складних машинобудівних виробів / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях.

Участь в наукових
проектах

Активна участь у підготовці студентів до ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
Термін виконання: 01.01.2019 -31.12.2021

Рівень володіння
мовами

українська мова
англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

Декан факультету Інноваційних технологій