Кондратюк

КОНДРАТЮК
ОЛЕГ
ЛЕОНІДОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування та транспорт

Освіта,
кваліфікація

Українська інженерно-педагогічна академія, 1995 р.
спеціальність: «Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»;
кваліфікація: інженер-педагог.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, диплом ДК №052119, дата видачі 28.04.2009,
Атестаційна колегія, рішення № 36-08/1 від 28.04.2009, спеціальність (05.03.01) фізика процесів різання, верстати та інструменти;

Вчене звання

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ №024336, дата видачі 14.04.2011,
Атестаційна колегія, рішення № 3/06-Д від 14.04.2011, металоріжучого обладнання і транспортних систем;

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Українська інженерно-педагогічна академія. Свідоцтво ПК 02071228/00084717-17 від 14.07.2017р.
Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожний університет. Свідоцтво 12СПВ 185081 від 10.11.2017

Сфери наукових

інтересів

фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами

Викладає курси

«Деталі машин»;
«Теорія різання та інструмент»
«Вступ до фаху та виробниче навчання»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gybVRp4AAAAJ
h-індекс: 1
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3263-0483

Найбільш вагомі

публікації

 • Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк, Ю.В. Малініна. – Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів №11, С. 26-31 2015
 • Багатомірне керування технологічними процесами у виробництві мехатронних пристроїв / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін, О.А. Рудькова. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (9), 72-75, 2013
 • Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2014
 • Класифікація законів функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування, 135-139, УІПА, 2013
 • Дослідження методів формоутворення різальних елементів твердосплавного інструмента для обробки композиційних матеріалів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА, 2018
 • Основные принципы комплексного управления сборочно-резьбообразу-ющим процессом / A. Skorkin, O. Kondratyuk. – Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности, 77-85, 2017
 • Експериментальні дослідження з вивчення усадки стружки й сили тертя на передній поверхні прохідного різця при точінні заготовок зі сталі марки 45 / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА, 2017
 • Підвищення ефективності протягування за рахунок косокутного різання в зоні деформування  / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк, О.М. Шелковий, О.А. Пермяков. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА, 2017
 • Прогнозування стійкості заготовки завдяки механізму осаджування заготовки між плоскими шорсткими плитами / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА, 2017
 • Дослідження технологічної ефективності пристроїв для подачі мастильно-охолоджувальної рідини через клинові напіввідкриті насадки до торця круга при круглому наружному шліфуванні / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2016
 • Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Машинобудування (Збірник наукових праць), УІПА,39-45с.–2016
 • Моделювання організаційно-технологічної і технічної структур складання машинобудівних виробів / А.О. Скоркін, О.Л. Кондратюк. – Технологический аудит и резервы производства, 56-60 с. – 2015
 • Розробка організаційно-технологічних структур зборки складних машинобудівних виробів / О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркін. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2014

Участь в наукових
проектах

Активна участь у підготовці студентів до ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
Термін виконання: 01.01.2019 -31.12.2021

Рівень володіння
мовами

англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

Декан факультету Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті