Подоляк

ПОДОЛЯК
ОЛЕГ
СТЕПАНОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Українська інженерно-педагогічна академія, 2002 р.
спеціальність: «Професійне навчання. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»,
кваліфікація: інженер-педагог

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, диплом ДК №067414, дата видачі 23.02.2011,
Атестаційна колегія, рішення № 18-08/2 від 23.02.2011, спеціальність (05.05.05.) Підйомно-транспортні машини

Вчене звання

Доцент по кафедрі, атестат 12 ДЦ №038915, дата видачі 16.05.2014,
Атестаційна колегія, рішення № 4/02-Д від 16.05.2014, металоріжучого обладнання і транспортних систем

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет 11.10.2017-10.11.2017. Свідоцтво 12СПВ185082
Тема: Сучасні методи відновлення деталей автомобільного транспорту (10.11.2017)

Сфери наукових
інтересів

покращення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів.

Викладає курси

«Експлуатація і ТО транспортних машин»;
«Експлуатація, монтаж, діагностика і ремонт машин і обладнання»;
«Основи проектних розрахунків транспортних машин»
«Технологія комп-го інтегрованого виробництва та сучасні методи відновлення»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fmm94FcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
h-індекс: 4
2. ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4490-5497

Найбільш вагомі
публікації

  • Подоляк О.С., Малініна Ю.В., Мельниченко О.А. Вибір раціональних параметрів гасителів коливань стрілових самохідних кранів. Машинобудування: збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Подоляк О.С., Малініна Ю.В. Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при експлуатаційних режимах роботи. Машинобудування: збір-ник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Подоляк О.С., Малініна Ю.В. Исследование влияния конструктивных параметров на колебательный процесс привода механизма подъема. Машинобудування: збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Подоляк О.С., Болибік М.О. Математичне модулювання сумісного руху механізмів підйому, повороту і зміни вильоту стріли крана ДЕК-251. Машинобудування: збір-ник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Подоляк О.С., Крамаренко Ю.М. Оптимізація оперативного планування міжміських автомобільних вантажних перевезень. Машинобудування: збір-ник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Podolyak O. Analysis of Frictional Interaction in a Couple “Billet – Crystallizer” / Oleg Khoroshylov, Oleg Podolyak, Valentina Kuryliak, Andrey Kipensky, Andrey Lomakin  // 3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2020) June 9-12, 2020| Kharkiv, Ukraine Book of Abstracts, р. 127 – 166 р.  (Scopus)
  • Podolyak O.S. Study of the processes of shaping the hollow billets from antifriction alloys by the centrifugal and continuous casting methods / O.M. Khoroshylov, V.V. Kurylyak, O.S. Podolyak, N.S. Antonenko // Progress in Physics of Metals. — 2019. — Vol. 20, No 3. — P. 367-395. — Bibliog.: 31 titles. — eng.  (Scopus)
  • Podoliak Oleg. Stagesoftechnologicalimprovementoftheprocessofcontinuouscastingofiron-carbonandcopperbillets / OlegKhoroshylov, ValentynaKuryliak, OlegPodoliak // History of science and technology, – 2020, vol.10, issue2. – P. 185 – 217 (Scopus)

Участь в наукових
проектах

1. Член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН (Науково-методична комісія із загальної та професійної освіти, секція «Транспорт і сервіс»);
2. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Машинобудування (Збірник наукових праць)». Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12132–1016 Р від 26.12.2006 р.
3. Член спеціалізованої вченої ради К 64.108.04, спеціальність 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини.
4. Тема НДР: ФН-17-04 «Підвищення надійності роботи механізмів підйомно-транспортних машин» Термін виконання: (січень 2017 р. – грудень 2019 р.)

Рівень володіння
мовами

українська мова
французька мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

З  2016 р. і по теперішній час – завідувач кафедри машинобудування, транспроту і зварювання УІПА