Абітурієнт

Кафедра готує фахівців за освітніми рівнями:
“Молодший бакалавр”, 
“Бакалавр”, “Магістр”
Форма навчання: денна та заочна
Навчання проводиться за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальності (освітні програми):
- 015 Професійна освіта (015. 34 Машинобудування)
- 015 Професійна освіта (015.38 Транспорт)
- 015 Професійна освіта (015.31 Будівництво та зварювання)
- 131 Прикладна механіка (Прикладна механіка. Зварювання)
- 133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання)