Абітурієнт

Кафедра готує фахівців за освітніми рівнями:

“Молодший бакалавр”, “Бакалавр”, “Магістр”
Форма навчання: денна та заочна
Навчання проводиться за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальності (освітні програми):
- 015 Професійна освіта (015. 34 Машинобудування)
- 015 Професійна освіта (015.38 Транспорт)
- 015 Професійна освіта (015.31 Будівництво та зварювання)