Навчальний процес

В Українській інженерно-педагогічній академії постійно розвивається навчально-виховний процес.

З 2015 року в УІПА розпочато впровадження елементів дуальної форми навчання. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, розроблена Міністерством освіти і науки України і схвалена Кабміном 19 вересня 2018 року передбачає:

  • модернізацію освітніх програм;
  • підвищення якості підготовки фахівців;
  • зближення освіти з вимогами ринку праці;
  • посилення ролі та впливу роботодавців на освіту;
  • підвищення мотивації до навчання серед учнів та студентів;
  • ріст рівня зайнятості молоді;
  • скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі;
  • підвищення конкурентоздатності працівників.

Основне завдання дуальної системи навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
Теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої установи, а практична — на робочому місці. Студенти поєднують навчання та стажування на підприємстві. При цьому підприємства здійснюють замовлення освітнім установам на конкретну кількість фахівців певної спеціальності, працедавці беруть участь у формування навчальної програми. Зі свого боку роботодавці можуть мати різні форми співучасті у підготовців фахівців — повністю оплачують навчання; закуповують необхідне обладання; покривають всі видатки, пов’язані з процесом їх виробничого навчання; виплачують грошові винагороди учням за використання їхньої праці тощо.

В Українській інженерно-педагогічній академії технології дистанційного навчання застосовуються для підтримки традиційних форм навчання: очної та заочної. У чистому вигляді, окремо, дистанційне навчання поки не практикується.

Дистанційна освіта

 http://do.uipa.edu.ua

Для навчальних дисциплін електронні копії навчально-методичних матеріалів доступні у вигляді дистанційних курсів через сайт, який працює також і зовні мережі академії.  Доступ до матеріалів мають тільки викладачі та студенти УІПА, студентам «Логін» і «Пароль» видаються на початку першого курсу. У разі втрати пароля необхідно звернутися в Відділ інформаційних технологій (головний корпус, ауд. 103), так як гостьовий доступ дозволяє побачити тільки назви предметів.

Перелік курсів, на які Ви зареєстровані, швидко можна побачити в блоці «Навігація» -> «Мої курси» (зліва вгорі). Самому зареєструватися на дистанційний курс не можна, доступні тільки предмети вашого навчального плану.

Курс – це аналог навчальної дисципліни і має відповідне дисципліні назву. Усередині курсу зібрані всі навчальні матеріали з даної дисципліни, а також завдання і тести для самостійної роботи. Матеріали, як правило, можна скачати і потім переглядати без доступу до сайту. Завдання для самостійної роботи представлені потижнево, і їх потрібно виконати в продовженні тижні, наприклад вислати завдання або пройти тест.

Що потрібно студентам для використання дистанційних технологій в УІПА?  Необхідно бути студентом УІПА, оскільки матеріали не викладені в публічному доступі. Із загальних комп’ютерних знань потрібна сама малість: вміння працювати в операційній системі Windows, в будь-якому браузері Internet і часто базові знання роботи з MS Word. Отримувати доступ до ресурсів дистанційного навчання УІПА можна скрізь, де є підключення до Internet. Постійне підключення не потрібно.

ст7