Лабораторії

Навчальні лабораторії кафедри МтаТ

Кафедра має у своєму складі 7 навчальних лабораторій.

ауд1

ауд2

ауд3

ауд4

ауд5

ауд6

У цих лабораторії проводиться  значна кількість лабораторних робіт дисциплін «Деталі машин та основи конструювання», «Теорії механізмів та машин», «Підіймально-транспортні машини і механізми», «Транспорт промислових підприємств», «Опору матеріалів», «Технічної механіки», «Прикладної механіки» та ін.