Публікації

Викладачі кафедри постійно публікують результати своїх наукових досліджень в статтях і монографіях, створюють нові навчальні посібники та підручники, отримують патенти. Серед публікацій кафедри за останній час найбільш визначними є такі:

Cтатті у наукометричних базах Scopus:

—  Куриляк В.В., Хімічева А.І., Хорошилов О.М. / Експериментальне обґрунтування ефективності використання методів кваліметрії. – Україна, журнал: «Металофізика і новітні технології. Фізико-технічні основи експерименту і діагностики». – Т. 41. В.1. – 2019 (січень). 71-100 С.
— Anton Skorkin, Oleg Kondratyuk, Nataliya Lamnauer, Victoria Burdeinaya /  Підвищення ефективності обробки складнопрофільних фасонних поверхонь на основі фрезерування з постійним зсувом ріжучої крайки. – Україна, журнал: «Східно-Європейський журнал передових технологій. Виробничо-технологічні системи». – Т. 2, №1(98). – 2019., 60-69 С.
— Хорошилов О.М.,  Куриляк В.В., Подоляк О.С., АнтоненкоН.С. / Дослідження процесів формування порожнистих заготовок з антифрикційних сплавів методами відцентрового і безперервного лиття. – Успіхи фізики металів. – Т. 20. Вип. 3 С. 291-321 (2019).
— O. M. Khoroshylov, О. S. Pоdolyak, and О. І. Pоnоmаrеnkо, Study of Parallel Processes Arising in Continuous Cast Billet During Its Solidification, Metallofiz. NoveishieTekhnol., 44, No. 2: 175–190 (2022) (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/mfint.44.02.0175
— Tetiana Berlizieva, Olga Ponomarenko, Igor Grimzin, Nataliia Yevtushenko, Oleg Кhoroshylov. Control of the Physical and Mechanical Properties of Mixtures Based on Liquid Glass with Various Fillers. V. Ivanovetal. (Eds.): Decign, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. DSMIE 2022, LNME, June 7-10, 2022. – Poznan, Poland – 2022. – P. 367-374 https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_36
— О. Khoroshylov, O. Podoliak, O. Ponomarenko, O. Kondratiuk, N. Yevtuchenko, A. Skorkin, Yu. Suchov. (2023). Influence of Technological Parameters of the Continuous Casting Process on the Process of Accumulation of Damage in the Billet. In: Cioboată, D.D. (eds) International Conferenceon Reliable Systems Engineering (ICoRSE) – 2023. ICoRSE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 762. Springer, Cham. Бухарест, Румунія.  https://doi.org/10.1007/978-3-031-40628-7_19
— О. Ponomarenko, O. Khoroshylov, etal. (2023). Usingan Object-Oriented Approach in Foundry Production. In: Cioboată, D.D. (eds) International Conference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) – 2023. ICoRSE 2023. Lecture Notesin Networks and Systems, vol 762, рр. 604-615. Springer, Cham. Бухарест, Румунія.   https://doi.org/10.1007/978-3-031-40628-7_48

Монографії:

 1. Моделювання процесів складання в умовах дрібносерійного машинобудівного виробництва: монографія / А. О. Скоркін, О. Л. Кондратюк. – Харків : Друкарня Мадрид,  – 171 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 152-171. – 300 экз. - ISBN 978-617-7294-71-8
 2. Підвищення ефективності захисних систем кранів мостового типу застосуванням пневмогідравлічних буферів: монографія / І. І. Ісьєміні. – Харків : Рожко С. Г., – 114 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 100-109 . – 300 экз. - ISBN 978-966-97497-9-6
 3. Підвищення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів застосуванням гідравлічних гасителів коливань: монографія / О. С. Подоляк. – Харків : Друкарня Мадрид,  – 150 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 124-136. – 300 экз. - ISBN 978-617-7294-83-1

Наукові статті (за останні 5 років):

 • Розрахунок динамічних навантажень в механізмі підйому вантажу крана мостового типу / Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін, В. В. Близень // Науковий вісник будівництва. – 2018. – Т. 92, № 2. – С. 235-240
 • Ударні навантаження при пересуванні мостових кранів / Н. М. Фідровська, І. А. Перевозник // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 43-45.
 • Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння методом планування експерименту / О. С. Подоляк, О. А. Назаркін, С. О. Лабазов // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 77-81.
 • Оптимізація оперативного планування міжміських автомобільних вантажних перевезень / О. С. Подоляк, Ю. М. Крамаренко // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 169-173.
 • Оцінка якості матеріалів бронежилетів в умовах ударних навантажень / В. В. Куриляк, О. М. Хорошилов // Молодий вчений. – 2018. – № 7(2). – С. 299-302.
 • Дослідження методів і умов формоутворення різальних елементів твердосплавного інструменту для фрезерної обробки композиційних неметалевих матеріалів/ А. О. Скоркін [и др.] //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2019. – Вип. 23. – С. 31-40
 • Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва: навч. посіб. для студентів техн. спеціальностей/ Г. В. Біловол [та ін.] ; ред. О. М. Шелковий; НТУ Харк. політехнічний ін-т (Харків). – Харків: НТУ ХПI, 2019. – 500 с.: рис., табл., граф.. – Бібліогр. в кінці розд.. - ISBN 978-617-05-0284-1
 • Удосконалення процесу різання полімерних композитів/ I. Ф. Маліцкий, Ю. І. Сичов //Машинобудування: зб. наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2020. – Вип. 25. – С. 62-69
 • Визначення раціональних параметрів гідромеханічного елементу гасителя коливань/ О. С. Подоляк, О. М. Хорошилов //Машинобудування: зб. наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2020. – Вип. 25. – С. 14-21
 • Дослідження сумісного руху механізмів підйому, повороту і зміни вильоту крану ДЕК-251/ О. С. Подоляк, О. М. Хорошилов, К. Аненко //Машинобудування: зб. наук. праць; вид. з грудня 2007 р. 2 рази на рік/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2021. – Вип. 28. – С. 18-25
 • Огляд стану питання забезпечення вантажної стійкості стрілового самохідного крана/ О. С. Подоляк, К. К. Аненко, Ж. С. Староста //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2021. – Вип. 27. – С. 36-42
 • Передумови адаптивного керування процесом різання при стрічковому шліфуванні з урахуванням затуплення інструменту/ О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2021. – Вип. 27. – С. 67-75
 • Вплив параметрів обробки на розмір та якість поверхні фаски при фрезеруванні кромок деталей із зістосуванням РТК/ А. О. Скоркін, О. Л. Кондратюк, Д. Кисла //Машинобудування: зб. наук. праць; вид. з грудня 2007 р. 2 рази на рік/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2021. – Вип. 28. – С. 37-47