Склад кафедри

На кафедрі на постійній основі працюють 7 штатних викладачів. Вони забезпечують викладання більше ніж 20 дисциплін, керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами та практиками. Це провідні спеціалісти, які на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.

 НАВЧАЛЬНО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

ПОДОЛЯК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою.
Сфера наукових інтересів: покращення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів.
Викладає курси:
«Електорообладнання автомобільного і місцевого транспорту»;
«Експлуатація, монтаж, діагностика і ремонт машин і обладнання»;
«Теоретична та прикладна механіка»
«Сучасні методи відновлення деталей»

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

–доктор технічних наук, професор.
Сфера наукових інтересів: проблеми точності верстатобудування.
Викладає курси:
«Вступ до фаху та виробниче навчання»;
«Обладнання автоматизованого виробництва»
«Керівництво аспірантами»

ХОРОШИЛОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

– доктор технічних наук, професор.
Сфера наукових інтересів: технологія ливарного виробництва;
Викладає курс:
«Основи нафтопромислової геології та технології буріння та видобутку нафти і газу».
«Основи надійності і довговічності транспортних машин»

КОНДРАТЮК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

– кандидат технічних наук,  доцент, декан факультету ”Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті”.
Сфера наукових інтересів: фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами.
Викладає курси:
«Деталі машин»;
«Теорія різання та інструмент»
«Вступ до фаху та виробниче навчання»

НАЗАРКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

– кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: педагогічні інновації в підвищенні якості освіти; сучасні технології в автомобілебудуванні.
Викладає курси:
«Проектування, модернізація та динаміка машин і обладнання»;
«Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин»

СКОРКІН АНТОН ОЛЕГОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: З-D моделювання, технологія складальних процесів, САПР.
Викладає курси: 
«Автоматизовані виробничі системи та технологічне оснащення верстатів»;
«Мехатроніка та роботехніка»;
«Експлуатація верстатів та верстатних систем»;
«Основи технології ремонту і обробки матеріалів»

ОСИПОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

– старший викладач.
Сфера наукових інтересів: зменьшення дінамічних навантажень в канатах підйомників.
Викладає курси: 
«Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин»;
«Підіймально-транспортні машини і механізми»;
«Електорообладнання автомобільного і місцевого транспорту»

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

ПАХОМОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – завідувач лабораторії

 

СКОРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – завідувач лабораторії

ЖЕРНОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА – завідувач лабораторії

ПРОТОПОПОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА  – завідувач лабораторії