Склад кафедри

На кафедрі на постійній основі працюють 7 штатних викладачів. Вони забезпечують викладання більше ніж 10 дисциплін, керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами та практиками. Це провідні спеціалісти, які на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.

 НАВЧАЛЬНО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

ПОДОЛЯК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою.
Сфера наукових інтересів: покращення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів.
Викладає курси:
«Експлуатація і ТО транспортних машин»;
«Експлуатація, монтаж, діагностика і ремонт машин і обладнання»;
«Основи проектних розрахунків транспортних машин»
«Технологія комп-го інтегрованого виробництва та сучасні методи відновлення»
«Проектування,  модернізація та динаміка машин і обладнання»

ХОРОШИЛОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

– доктор технічних наук, професор.
Сфера наукових інтересів: технологія ливарного виробництва;
Викладає курс:
«Сучасні матеріали і обладнання в галузі».

КОНДРАТЮК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

– кандидат технічних наук,  доцент, декан факультету ”Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті”.
Сфера наукових інтересів: фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами.
Викладає курси:
«Теоретична та прикладна механіка. Деталі машин»
«Вступ до фаху та виробниче навчання»

НАЗАРКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

– кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: педагогічні інновації в підвищенні якості освіти; сучасні технології в автомобілебудуванні.
Викладає курси:
«Основи побудови систем числового програмного керування»

СКОРКІН АНТОН ОЛЕГОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: З-D моделювання, технологія складальних процесів, САПР.
Викладає курси: 
«Технологічне оснащення верстатних систем»;
«Основи побудови систем числового програмного керування»;
«Гнучкі виробничі системи та інжиніринг якості»;
РОМАНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
– кандидат технічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів:
Викладає курси: 
«Конструювання сучасних верстатних систем й обладнання»;
«Механiзацiя та автоматизацiя галузевих процесiв та технологiчне устаткування»
«Технологiя автоматизованного виробництва»

СИЧОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: агрегатно-модульні верстатні комплекс
Викладає курси:
«Теоретичні основи інженерії в галузі»;
«Фізико-математичні основи галузевого знання»

 

   

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

СКОРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – завідувачка лабораторії

 

ПРОТОПОПОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА  – завідувачка лабораторії

ПОХОДЕНКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА  – завідувачка лабораторії

 ГОЛУБКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ – завідувач лабораторії