Склад кафедри

На кафедрі на постійній основі працюють 9 викладачів. Вони забезпечують викладання більше ніж 20 дисциплін, керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами та практиками. Це провідні спеціалісти, які на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.

 НАВЧАЛЬНО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

ПОДОЛЯК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою.
Сфера наукових інтересів: покращення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів.
Викладає курси:
«Електорообладнання автомобільного і місцевого транспорту»;
«Експлуатація, монтаж, діагностика і ремонт машин і обладнання»;
«Теоретична та прикладна механіка»
«Сучасні методи відновлення деталей»

ТАРАСЮК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

дата народження: 11 листопада 1958 р.
дата смерті: 21 вересня 2019 р.

– доктор технічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Сфера наукових інтересів:
 створення ефективних процесів механічної обробки полімерних композитів.
Викладає курси:
«Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі»; «Вступ до фаху та виробниче навчання»
«Керівництво аспірантами»

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

–доктор технічних наук, професор.
Сфера наукових інтересів: проблеми точності верстатобудування.
Викладає курси:
«Вступ до фаху та виробниче навчання»;
«Обладнання автоматизованого виробництва»
«Керівництво аспірантами»

ФІДРОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

– доктор технічних наук, професор.
Сфера наукових інтересів: канатні барабани підіймально-транспортних машин;
Викладає курси:
«Спеціальні крани та оптимальне керування кранами»;
«Підіймально-транспортні машини і механізми»
«Вантажопідйомні машини»
«Керівництво аспірантами»

ХОРОШИЛОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

– доктор технічних наук, професор.
Сфера наукових інтересів: технологія ливарного виробництва;
Викладає курс:
«Основи нафтопромислової геології та технології буріння та видобутку нафти і газу».
«Основи надійності і довговічності транспортних машин»

КОНДРАТЮК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

– кандидат технічних наук,  доцент, декан факультету ”Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті”.
Сфера наукових інтересів: фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами.
Викладає курси:
«Деталі машин»;
«Теорія різання та інструмент»
«Вступ до фаху та виробниче навчання»

НАЗАРКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

– кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: педагогічні інновації в підвищенні якості освіти; сучасні технології в автомобілебудуванні.
Викладає курси:
«Проектування, модернізація та динаміка машин і обладнання»;
«Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин»

СКОРКІН АНТОН ОЛЕГОВИЧ

– кандидат технічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: З-D моделювання, технологія складальних процесів, САПР.
Викладає курси: 
«Автоматизовані виробничі системи та технологічне оснащення верстатів»;
«Мехатроніка та роботехніка»;
«Експлуатація верстатів та верстатних систем»;
«Основи технології ремонту і обробки матеріалів»

ОСИПОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

– асистент.
Сфера наукових інтересів: зменьшення дінамічних навантажень в канатах підйомників.
Викладає курси: 
«Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин»;
«Підіймально-транспортні машини і механізми»;
«Електорообладнання автомобільного і місцевого транспорту»

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

ПАХОМОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – завідувач лабораторії

 

СКОРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – завідувач лабораторії

ЖЕРНОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА – завідувач лабораторії