Історична довідка

Кафедра машинобудування, транспорту і зварювання має давню історію, що пов’язана з кафедрою металорізальних верстатів і теорії різання металів (МРС і ТРМ) та кафедрою підйомно-транспортних машин і обладнання.
В 1958 р. було засновано кафедру металорізальні верстати та технологія воробьевмашинобудування. ЇЇ засновником був перший ректор Української інженерно-педагогічної академії канд. техн. наук, доц. Воробйов Сергій Олександрович, який працював в галузі підвищення точності і продуктивності металорізальних верстатів. Він підготував більше 10 кандидатів технічних наук. Воробйов С.О. очолював кафедру до 1972 р. В результаті реорганізації кафедри в 1964 р. була створена кафедра металорізальних верстатів і теорії різання металів (МРС і ТРМ). В 1972 р. завідувачем кафедри шатькостав канд. техн. наук, доц. Шатько Ігор Ігнатович. За цей період більш чітко визначилась специфіка підготовки та особливості в галузі верстатобудування, а також специфіка кожної навчальної лабораторії. В 1983 р. кафедру очолив д-р техн. наук, проф. Мельниченко Олександр Анатолійович. З його приходом повністю були переоснащені лабораторії: установлено нове обладнання, мельниченкометалорізальні верстати, робото технічний комплекс і верстати з ЧПУ. В 2006 р. внаслідок реорганізації кафедра отримала назву «Автоматизоване виробництво в машинобудуванні».
Кафедру підйомно-транспортних машин і обладнання було засновано в 1967 р. головним конструктором Харківського заводу підйомно-транспортного нестеровустаткування доцентом Чайкою Григорієм Андрійовичем і членом-кореспондентом Академії наук СРСР, доктором техн. наук, проф. Нестеровим Павлом Петровичем. Чайка Г.А. на посаді головного конструктора заводу ПТУ на протязі 25 років створив серію мостових та козлових кранів. Більш ніж 2,5 тис. цих машин працюють у всіх регіонах СНД. У 1968 р. завідувачем кафедри став Нестеров П.П., який займався шахтними підйомними машинами, канатами вантажопідіймальних машин і питаннями підвищення надійності та довговічності підйомно-транспортних машин в цілому. Він підготував більше 100 кандидатів технічних наук і 15 докторів наук, надрукував більше 250 наукових праць в галузі підйомно–транспортних машин. За часів існування кафедри її очолювали:скородумов
–    д-р техн. наук, проф. Скородумов Борис Олександрович, його наукові роботи в галузі гірничих та підйомно-транспортних машин і теорії автоматичного проектування ПТМ дозволили розробити механічне устаткування для таких унікальних проектів: Кольська надглибока свердловина (найглибша у світі) глибиною 12262 м; кран вантажопідйомністю 320 т з висотою підйому понад 250 м;
–    д-р техн. наук, проф. Нестеров Артем Павлович (був завідувачем кафедри в 1988-1999 рр.), член АН ПТМ, будівельної АН, Нью-йоркської АН, наукові розробки в галузі динаміки шахтних підйомних машин, в теперішній час є головою спеціалізованої вченої ради.нестеров1
Також на кафедрі працювали такі видатні діячі науки:
федорова–    д-р техн. наук, проф. Федорова Зоя Михайлівна, автор багатьох підручників, виховала понад 50 кандидатів наук;
–    заслужений діяч науки та техніки України, д-р техн. наук, проф. Ковальський Борис Самійлович, автор теорії контактних напружень у парі «канат-барабан», зробив великий внесок у розрахунки та конструювання кранових конструкцій. У межах цього напрямку було розроблено теорію багатошарової навивки барабану, методи розрахунківковальский оболонок барабанів, визначення пружності канату при поперечному стисканні, розрахунки міцності стінок барабану, пружність канату при розтягненні. Особливу увагу Б.С. Ковальський приділяв питанню безпечної роботи кранів. Він підготував понад 50 кандидатів і докторів наук.
Після реорганізації кафедри в 2006 р. вона отримала назву«Промисловий і автомобільний транспорт».
Наукові розробки кафедри впроваджені у виробництво на провідних машинобудівних заводах: НКМЗ, ДМЗ, ХЗПТМ, ХКЗ, «Світло шахтаря», ПІВДЕНМАШ та ін. За результатами досліджень кафедрою було отримано більше 50 авторських посвідчень і патентів.
В 2009 р. шляхом об’єднання кафедри промислового та автомобільного транспорту з кафедрою автоматизованого тарасюк1виробництва в машинобудуваннібуло створено кафедру металоріжучого обладнання і транспортних систем до якої в 2014 році приєдналась кафедра опору матеріалів і будівельних технологій, яку очолив д-р техн.наук, професор, перший проректор з навчальної роботи Тарасюк Анатолій Петрович. Кондратюк Олег ЛеонідовичЗ січня 2015 р. на посаду завідувача кафедрою призначений к.т.н., доцент Кондратюк Олег Леонідович.

подоляк2

 У серпні 2016 р. Кондратюк Олег Леонідович займає посаду декана факультету ”Комп’ютерних і інтегрованих технологій у виробництві та освіті”. Завідуючим кафедрою призначено к.т.н., доцента Подоляка Олега Степановича. Згідно з наказом від 15.12.2017 р. на підставі рішення Вченої ради академії кафедру перейменовано в “Машинобудування та транспорту”.

У вересні 2020 року кафедру ”Машинобудування та транспорту” об’єднано з кафедрою “Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва” та перейменовано в “Машинобудування, транспорту і зварювання”.