Наукова діяльність

На кафедрі проводяться наукові дослідження за такими напрямками:

 1. Верстатні системи та фізичні явища, що супроводжують процес різання.
 2. Розрахунки деталей підйомно-транспортних машин на місцевий стиск.
 3. Дослідження динамічних запасів міцності канатів кліткових підйомників при різних режимах роботи.
 4. Підвищення техніко-економічних показників стрілових самохідних кранів.
 5. Підвищення надійності роботи буксових вузлів кранових коліс.
 6. Міцність елементів металевих конструкцій дорожніх машин балкового та рамного типу.
 7. Безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху.

Господарчо-договірні теми (за останні  5 років):

 1.  Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
  Термін виконання: 2019 р. по 2021 р.
  Керівник НДР  Тарасюк А.П. – д.т.н., проф.
  Виконавці НДР: Мельниченко О.А. – д.т.н., проф;  Кондратюк О.Л. – к.т.н., доц.; Сичов Ю.І. – к.т.н., доц.; Скоркін А.О. – к.т.н., доц.; Хорошилов О.М. – д.т.н., проф.
 2. Тема «Заміна технології лиття в кокіль безперервним литтям при виробництві суцільних та порожнистих заготовок з мідних сплавів для машинобудівного комплексу».
  Термін виконання: з липня 2017 р. по 2018 р.
  Керівник НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М.
  Виконавець НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М.
 3. Тема “Дослідження теплофізичних процесів, що проходять при охолодженні заготовки в кристалізаторі машини безперервного лиття”
  Термін виконання: 2019 р. по 2021 р.
  Керівник НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М.
  Виконавець НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М., , к.т.н., доцент Подоляк О.С.
 4. Тема: “Визначення доцільності проектування вертикальної машини напівбезперервного лиття при виготовленні малотонажних партій порожнистих заготовок”
  Термін виконання: 2021 р. по 2023 р.
  Керівник НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М.
  Виконавець НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М., , к.т.н., доцент Подоляк О.С., Кондратюк О.Л. – к.т.н., доц.; Сичов Ю.І. – к.т.н., доц.; Скоркін А.О. – к.т.н.

На кафедрі діє денна та заочна АСПІРАНТУРА зі спеціальності:
133 Галузеве машинобудування, на якій навчаються 7 здобувачів освіти.
Керівниками аспірантів є к.т.н, доценти кафедри МТіЗ, а саме:
- Подоляк Олег Степанович
- Кондратюк Олег Леонідович
- Скоркін Антон Олегович
Кафедра має сучасні лабораторії, обладнані верстатами з програмним керуванням і моделями сучасних вантажопідіймальних кранів, стендами, що демонструють роботу всіх вузлів і систем автомобільного транспорту.