Наукова діяльність

На кафедрі проводяться наукові дослідження за такими напрямками:

 1. Верстатні системи та фізичні явища, що супроводжують процес різання.
 2. Розрахунки деталей підйомно-транспортних машин на місцевий стиск.
 3. Дослідження динамічних запасів міцності канатів кліткових підйомників при різних режимах роботи.
 4. Підвищення техніко-економічних показників стрілових самохідних кранів.
 5. Підвищення надійності роботи буксових вузлів кранових коліс.
 6. Міцність елементів металевих конструкцій дорожніх машин балкового та рамного типу.
 7. Безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху.

Кафедрою видається фахове видання “Машинобудування. Збірник наукових праць”.
У збірнику подаються результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглядають важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Купріянов Олександр Володимирович, доктор технічних наук, доцент.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Фідровська Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор.

Господарчо-договірні теми:

 1. Тема НДР: ФН-12-6 «Підвищення точності і якості верстатних систем з урахуванням фізики процесу різання матеріалів та забезпечення якості і прискорення технологічної підготовки механоскладального виробництва»
  Термін виконання: (2012 р. – 2015 р.)
  Керівник НДР  Мельниченко О.А. – д.т.н., проф.
  Виконавці НДР: Тарасюк А.П. – д.т.н., проф;  Кондратюк О.Л. – к.т.н., доц.; Сичов Ю.І. – к.т.н., доц.; Скоркін А.О. – к.т.н., доц.; Малініна Ю.В. – асист.
 2. Тема НДР: ФН-14-04 «Підвищення довговічності складових елементів піднімально-транспортних машин»
  Термін виконання: (січень 2014 р. – грудень 2016 р.)
  Керівник НДР  Фідровська Н.М. – д.т.н., проф.
  Виконавці НДР: Смоляков С.Л. – к.т.н., доц., Хорошилов О.М. – д.т.н., проф., Подоляк О.С. – к.т.н., доц., Чернишенко О.В. – к.т.н., доц., Ісьєміні І.І. – к.т.н., доц., Назаркін О.А. – к.п.н., доц.., Писарцов О.С. – стар.викл; Осипова Т.М. – асист.
 3. Тема НДР: ФН-16-6 «Підвищення ефективності механічної обробки нежорстких деталей з полімерних волокнистих композитів за рахунок створення ефективних кінематичних схем різання»
  Термін виконання: (2016 р. – 2018 р.)
  Керівник НДР  Тарасюк А.П. – д.т.н., проф.
  Виконавці НДР: Мельниченко О.А. – д.т.н., проф;  Кондратюк О.Л. – к.т.н., доц.; Сичов Ю.І. – к.т.н., доц.; Скоркін А.О. – к.т.н., доц.; Малініна Ю.В. – асист.
 4. Тема НДР: ФН-17-04 «Підвищення надійності роботи механізмів підйомно-транспортних машин»
  Термін виконання: (січень 2017 р. – грудень 2019 р.)
  Керівник НДР  Фідровська Н.М. – д.т.н., проф.
  Виконавці НДР: Хорошилов О.М. – д.т.н., проф.; Подоляк О.С. – к.т.н.; доц.; Ісьєміні І.І. – к.т.н.; доц.; Назаркін О.А. – к.п.н., доц.; Осипова Т.М. – асист.; аспірант Ломакін А.О., аспірант Лісавицький К.Ю.
 5.  Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
  Термін виконання: (2019 р. – 2021 р.)
  Керівник НДР  Тарасюк А.П. – д.т.н., проф.
  Виконавці НДР: Мельниченко О.А. – д.т.н., проф;  Кондратюк О.Л. – к.т.н., доц.; Сичов Ю.І. – к.т.н., доц.; Скоркін А.О. – к.т.н., доц.; Хорошилов О.М. – д.т.н., проф.

Крім того, викладачі кафедри працюють над господарчою договірною тематикою:
1 «Розробка методики розрахунку пневмогідравлічного буфера для кранів вантажопідйомністю 50 і 100 т»
Термін виконання: 2016 р.
Керівник НДР: к.т.н., доц. Смоляков С.Л.
Виконавець НДР:  к.т.н., доц. Ісьєміні І.І.

2. «Заміна технології лиття в кокіль безперервним литтям при виробництві суцільних та порожнистих заготовок з мідних сплавів для машинобудівного комплексу».
Термін виконання: з липня 2017 р. по 2018 р.
Керівник НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М.
Виконавець НДР: д.т.н., професор Хорошилов О.М.

На кафедрі діє денна та заочна АСПІРАНТУРА зі спеціальностей:

05.05.05 Піднімально-транспортні машини

05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

При кафедрі працювала  (в період 2008 – 2019 роки) спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом 05.05.05 – підйомно–транспортні машини.

Кафедра має сучасні лабораторії, обладнані верстатами з програмним керуванням і моделями сучасних вантажопідіймальних кранів, стендами, що демонструють роботу всіх вузлів і систем автомобільного транспорту.