Про кафедру. Спеціальності

       Завідувач кафедри –        Подоляк Олег Степенович    к.т.н., доцент.

Кафедра готує фахівців за такими освітніми рівнями:
     “Молодший бакалавр”  “Бакалавр”, “Магістр”

Форма навчання:        денна та заочна

Навчання проводиться за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальності (освітні програми) за якими
кафедра машинобудування, транспорту і зварювання
проводить підготовку фахівців:

015 Професійна освіта (Транспорт)

троллейбус auto трактор

Випускники працюють фахівцями з ремонтно-відновлюваних робіт машин і обладнання на виробництві в галузі транспорту, та викладачами в професійних навчальних закладах. Отримують необхідні знання для проектування, виробництва, експлуатації, ремонту і зберігання транспортних машин, а також у сфері надання сервісних транспортних і обслуговуючих послуг. Вміють самостійно виконувати трудові процеси на виробництві, та застосувати сучасні методів автоматизації процесів проектування.

015 Професійна освіта (Машинобудування)

стенд

Випускники працюють фахівцями з обслуговування машин і обладнання на виробництві, фахівцями з проектування, конструювання та дизайну в галузі машинобудування та викладачами в професійних навчальних закладах. Отримують необхідні знання та вміння з монтажу, наладки, налаштування систем автоматичного керування, проведення стандартних та сертифікаційних випробувань, контролю і аналізу функціонування систем автоматичного управління, їх пристроїв, функціональних блоків, засобів вимірювань та проведення технічного обслуговування систем автоматичного керування.

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

bezymyannyy_6

Після закінчення навчання наші студенти можуть працювати в закладах професійної освіти на посадах інструкторів, методистів, лаборантів, а також на виробництві фахівцями з проектування, конструювання та дизайну в галузі будівництва та зварювання. Отримують необхідні знання та вміння з наладки, налаштування та обслуговування обладнання зварювального виробництва, проведення стандартних та сертифікаційних випробувань, розробки технологічних процесів.

133 Галузеве машинобудування
(Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання) 

машина кран кран1

Випускник може працювати викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, інженером-механіком, технологом та інженером-конструктором на машинобудівних підприємствах, в проектних і науково-дослідних інститутах.
Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.