Про кафедру. Спеціальності

       Завідувач кафедри –        Подоляк Олег Степенович    к.т.н., доцент.

Кафедра готує фахівців за такими освітніми рівнями:
     “Молодший бакалавр”  “Бакалавр”, “Магістр”

Форма навчання:        денна та заочна

Навчання проводиться за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальності (освітні програми) за якими
кафедра машинобудування, транспорту і зварювання
проводить підготовку фахівців:

015 Професійна освіта (Транспорт)

троллейбус auto трактор

015 Професійна освіта (Машинобудування)

стенд

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

bezymyannyy_6

133 Галузеве машинобудування
(Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання) 

машина кран кран1

Випускник може працювати викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, інженером-механіком, технологом та інженером-конструктором на машинобудівних підприємствах, в проектних і науково-дослідних інститутах.
Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.