Про кафедру

Завідувач кафедри – Подоляк Олег Степенович – к.т.н., доцент.

Кафедра готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр, магістр
Освітні програми, за якими кафедра машинобудування та транспорту проводить підготовку фахівців:

Професійна освіта
Транспорт

троллейбус auto трактор

Професійна освіта
Машинобудування

 

стенд

Галузеве машинобудування
Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

 

машина кран кран1

Форма навчання: денна та заочна. Навчання проводиться на бюджетній та контрактній основах.
Випускник може працювати викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, інженером-механіком, технологом та інженером-конструктором на машинобудівних підприємствах, в проектних і науково-дослідних інститутах.
Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.