Калін

КАЛІН
МИКОЛА
АНДРІЙОВИЧ

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

 Український заочний політехнічний інститут, 1974р.
спеціальність: «технологія і обладнання зварювального виробництва»
кваліфікація: інженер-механік

Науковий ступінь

 Кандидат технічних наук, диплом ДК №022734, дата видачі 10.03.2004,
Атестаційна колегія, рішення , спеціальність (05.03.06) зварювання та споріднені технології;

Вчене звання

 Доцент по кафедрі, атестат 02ДЦ №011163, дата видачі 15.12.2005,
Атестаційна колегія, рішення , зварювального виробництва;

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

Вересень-жовтень 2018г. ПО. «Турбоатом», м. Харків

Сфери наукових

інтересів

 зварювальні матеріали, зварювання чавуну і кольорових матеріалів

Викладає курси

 ”Зварення тиском. Нанесення покриття”
“Теорія зварювальних процесів i газополумяна обробка матерiалiв”

Посилання на профілі

 1.Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=12kF7PwAAAAJ&hl=ru

h-индекс: 2
2. ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4068-2718

Найбільш вагомі

публікації

  •  Калин Н.А., Изотова Е.А. Исследование особенностей окисления углерода при сварке. Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2016. – №17. – С.113-117.
  • Калін М.А. Розробка електродів для зварювання низко вуглецевих і низьколегованих сталей. Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. - Харків, 2017. - №20. – С.99-104.
  • М.А. Калін., І.В. Семикін. Спосіб холодного зварювання чавуну з облицюванням кромок розробки. Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. - Харків, 2017. - №20. -  С. 105-109.
  • М.А. Калін. Розробка електродів для зварювання міді.Збірник наукових праць «Машинобудування» Харків, УІПА 2018 №22. с. 99-104.
  • М.А. Калін. Удосконалення матеріалів для газового зварювання чавуну.Збірник наукових праць «Машинобудування» Харків, УІПА 2019 №24. с. 80-85.

Участь в наукових
проектах

 1.  Науковий керівник теми: Дослідження та розробка  ресурсозберігаючих матеріалів і технологій у зварювальному виробництві і термомеханічному ремонті та складанні великогабаритних деталей: звіт про НДР/ Укр. інж.-пед. акад.; наук. кер. М. А. Калін . – Харків: УІПА, 2017. – 295 л.: рис., табл., граф.. – Бібліогр.: л. 287-295 (98 назв). – ФН 15-5;
2. Науковий керівник теми НДР ФН-20-1 «Підвищення працездатності різального інструменту шляхом вакуумно-плазмового нанесення зміцнювальних покриттів».

Рівень володіння
мовами

 Французька мова (читаю та перекладаю зі словником)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>