Ізотова

ІЗОТОВА
КАТЕРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

 Український заочний політехнічний інститут, 1984р.
спеціальність: „Обладнання і технологія зварювального виробництва”
кваліфікація: інженер-механік

Науковий ступінь

 Кандидат технічних наук, диплом ДК №020045, дата видачі 08.10.2003,
Атестаційна колегія, рішення , спеціальність (05.01.04) ергономіка;

Вчене звання

 Доцент по кафедрі, атестат 02ДЦ №014748, дата видачі 22.12.2006,
Атестаційна колегія, рішення ,

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

 Вересень-жовтень 2018г. ПО. «Турбоатом», м. Харків

Сфери наукових

інтересів

 зварювання плавленням, зварювальна дуга, ергономіка в зварюванні, зварювальні матеріали

Викладає курси

 ”Контроль якості зварювання. Металографія зварних з’єднань”
“Теорія зварювальних процесів i газополумяна обробка матерiалiв”
“Технологія та обладнання зварювання плавленням”
“Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин.     Технології поверхневого зміцнення”

Посилання на профілі

 ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-6585-6681

Найбільш вагомі

публікації

  •  Калин Н.А., Изотова Е.А. Исследование особенностей окисления углерода при сварке. Збірник наукових праць «Машинобудування» №17, Харків, УІПА 2016, (Indexcopernicus).с.113-117.
  • Ізотова К.О., Тіщенко А.А. Спосіб холодного зварювання тонкостінного чавуну. Збірник наукових праць «Машинобудування» №20, Харків, УІПА 2017, с.95-98.
  • Ізотова К.О. Розробка покриття для захисту поверхні деталей при зварюванні. Збірник наукових праць «Машинобудування» №20, Харків, УІПА 2017, с.91-94.
  • Ізотова К.О., Тіщенко А.А., Розробка флюсу для газового зварювання алюмінію. Збірник наукових праць «Машинобудування» №22, Харків, УІПА 2018, с.93-98.
  • Ізотова, К. О. Розробка електродного покриття для електродугового різання/ К. О. Ізотова. //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2019. – Вип. 23. – С. 115-121
  • Ізотова К.О. Розробка електродів для наплавлення робочої частини металорізального інструменту. Збірник наукових праць «Машинобудування» №24, Харків, УІПА 2019, с.66-73.
  • Ізотова К.О. Підвищення продуктивнстірутилових електродів. Збірник наукових праць «Машинобудування» №24, Харків, УІПА 2019, с.74-79.

Участь в наукових
проектах

 Відповідальний виконавець теми: Дослідження та розробка ресурсозберігаючих матеріалів і технологій у зварювальному виробництві і термомеханічному ремонті та складанні великогабаритних деталей: звіт про НДР/ Укр. інж.-пед. акад.; наук. кер. М. А. Калін . – Харків: УІПА, 2017. – 295 л.: рис., табл., граф.. – Бібліогр.: л. 287-295 (98 назв). – ФН 15-5;Відповідальний виконавець теми: НДР ФН-20-1«Підвищення працездатності різального інструменту шляхом вакуумно-плазмового нанесення зміцнювальних покриттів»

Рівень володіння
мовами

 Англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>