Дерябкіна

ДЕРЯБКІНА
ЄВГЕНІЯ
СТАНІСЛАВІВНА

доцент кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

 Український заочний політехнічний інститут, 1987р.
спеціальність: «Обладнання і технологія зварювального виробництва»
кваліфікація: інженер-механік

Науковий ступінь

 Кандидат технічних наук, диплом ДК №009214, дата видачі 26.09.2012,
Атестаційна колегія, рішення , спеціальність (05.22.20) експлуатація і ремонт засобів транспорту;

Вчене звання

 Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ №039575, дата видачі 26.06.2014,
Атестаційна колегія, рішення ,

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

 Підвищення кваліфікації: Центр інженерної педагогіки УІПА свідоцтво УК02071228/9317 від 05.06.2017р.

Сфери наукових

інтересів

 технологія виготовлення і технологічне оснащення зварних конструкцій, відновлення металевих конструкцій

Викладає курси

 ”Виробництво зварних конструкцій”
“Виробництво, експлуатація та ремонт зварних конструкцій”
“Зварення тиском. Нанесення покриття”

Посилання на профілі

 ORCID: https://orcid.org 0000-0002-5531-0124

Найбільш вагомі

публікації

 Дерябкіна Є.С. Спосіб кріплення труб до тонкої трубної решітки кожухотрубчатого теплообмінника.  // Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – № 23. – С.107-114.
Дерябкина Е.С. Исследование влияния способа нанесения покрытий на качество восстановленных деталей средств транспорта // Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – № 23. – С.100-106.Фролов Е.А., Коробко Б.О., Агарков В.В., Дерябкина Е.С. Определение частоты свободных колебаний жесткого фундамента на упругом основании под действием импульса взрыва // Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. - № 24. – С.124-130.

Фролов Е.А., Резніченко Н.К., Коробко Б.О., Попов С.В., Дерябкіна Є.С. Експериментальне дослідження тривалої міцності бетону під дією імпульсного навантаження // Машинобудування : збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2020. - № 25. – С.145-151.

Участь в наукових
проектах

Тема НДР : ФН-15-5 “Дослідження та розробка ресурсозберігаючих матеріалів і технологій у зварювальному виробництві і термомеханічному ремонті та складанні великогабаритних деталей”. Харків: УІПА, 2017.Тема НДР : НДР ФН-20-1 «Підвищення працездатності різального інструменту шляхом вакуумно-плазмового нанесення зміцнювальних покриттів». Харків: УІПА, 2020.

Рівень володіння
мовами

 англійська (читаю та перекладаю зі словником)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>