Осипова

ОСИПОВА
ТЕТЯНА
МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Українська інженерно-педагогічна академія, 2006 р.
спеціальність: «Професійне навчання. Експлуатація і ремонт промислового транспорту»
кваліфікація: інженер-механік-дослідник.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, диплом ДК №053846, дата видачі 15.10.2019,
Атестаційна колегія, рішення від 15.10.2019, спеціальність (05.05.05) підіймально-транспортні машини;

Вчене звання

-

Сертифікати,

підвищення кваліфікації

Стажування: Харківський національний автомобільно-дорожний університет. Свідоцтво 12 СПВ 101050 від 02.12.2016

Сфери наукових
інтересів

зменьшення дінамічних навантажень в канатах підйомників

Викладає курси

«Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин»;
«Підіймально-транспортні машини і механізми»;
«Електорообладнання автомобільного і місцевого транспорту»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
h-індекс:
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1915-4734

Найбільш вагомі
публікації

  • Осипова Т.Н. Динамика барабанных лифтовых подъемников как многомассовых систем // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2015. Вип. 16. С. 79–82.
  • Осипова Т.Н. Экспериментальные исследования динамики каната одноконцевого подъемника // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2016. Вип. 17. С. 46–51.
  • Осипова Т.Н. Динамика подъемной установки с учетом упругости каната / Т.Н. Осипова, О.Н. Хорошилов, А. С. Писарцов // Машинобудування: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2017. – Вип. 19. – С.
  • Осипова Т.Н. Динамические усилия в канатах двухконцевого подъёмника / Т.Н. Осипова, О.Н. Хорошилов, А.С. Писарцов // Машинобудування: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2017. – Вип. 19. – С.
  • Осипова Т.Н. Зменшення динамічних навантажень у канаті барабанного однокінцевого  підйомника // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2017. Вип. 20. С. 55-61.
  • Осипова Т.Н. Динамика подъемной установки с учетом веса и вязкости канатов // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2017. Вип. 20. С. 62-66.

Участь в наукових
проектах

Тема НДР: ФН-17-04 «Підвищення надійності роботи механізмів підйомно-транспортних машин» Термін виконання: (січень 2017 р. – грудень 2019 р.)

Рівень володіння
мовами

англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

Заступник декана з соціальних питань факультету Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті