Тарасюк

ТАРАСЮК
АНАТОЛІЙ
ПЕТРОВИЧ

(22 листопада 1958 р. – 21 вересня 2019 р.)

професор кафедри Машинобудування та транспорт

Освіта,
кваліфікація

Український заочний політехнічний інститут, 1981 р.
спеціальність: Машинобудування
кваліфікація: інженер-викладач машинобудівних дисциплін, машинобудування.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, диплом ДД 000658, дата видачі 17.02.2012, Атестаційна колегія, рішення № від 17.02.2012, спеціальність (05.03.01) процеси механічної обробки, верстати та інструменти;

Вчене звання

Професор по кафедрі, атестат 12ПР 009240, дата видачі 17.01.2014, Атестаційна колегія, рішення №1/01-П від 17.01.2014, кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет 11.10.2017-10.11.2017. Свідоцтво 12СПВ185079
Тема: Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі 10.11.2017

Сфери наукових
інтересів

Cтворення ефективних процесів механічної обробки полімерних композитів

Викладає курси

«Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі»
«Вступ до фаху та виробниче навчання»
«Керівництво аспірантами»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZTdIgDgAAAAJ&hl=uk
h-індекс: 6
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9563-6922

Найбільш вагомі
публікації

  • Контроль и статическое регулирование точности технологического процесса Зб. наук. праць «Машинобудування», № 15, 2015. Ламнауєр Н.Ю.,Тарасюк А.ПС. 132-137
  • Концепции и основные критерии для выбора РИ с покрытием для обработки  наноматериалов Труды ХХV международной конференции «Новые  технологии  в машиностроении» 2015 г.Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
  • Тарасюк А. П., Кравцов М. К. Модульная система организации учебного процеса Проблеми інженерно-педагогічної освітиЗбірник наукових праць-Харків 2013,№38-39 с.165-171
  • Тарасюк А.П., Самчук В.В., Сичов Ю.І., Лях Б.Г. Метод підвищення ефективності механічної обробки сполучуваних поверхонь деталей із полімерних композитів Східно-Європейський журнал передових технологій-2013№4/7(64) С.15-19423
  • Філософські та загальнонаукові засади розробки методичної системи підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності/ Т.А. Лазарєва, Я. Коралевский, А.П. Тарасюк //Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2016. – Вип. 50-51. – С. 232-239
  • Контроль и статистическое регулирование точности технологического процесса/ Н.Ю. Ламнауэр, А.П. Тарасюк // Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2015. – Вип. 15. – С. 132-136

Участь в наукових
проектах

1. Член спеціалізованих вчених рад:
К 64.108.01 за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни); 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти (доктор наук).
Д 64.050.12 за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування., 05.03.01 Процеси механічної обробки,верстати та інструменти;
2. Заступник головного редактора наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Машинобудування (Збірник наукових праць)». Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12132–1016 Р від 26.12.2006 р.
3. Керівник теми НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
Термін виконання: 01.01.2019 -31.12.2021

Рівень володіння
мовами

англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

Проректор з науково-педагогічної роботи УІПА