Фідровська

ФІДРОВСЬКА
НАТАЛІЯ
МИКОЛАЇВНА

професор кафедри Машинобудування та транспорт

Освіта,
кваліфікація

Криворізький гірничорудний інститут, 1974 р.
спеціальність: «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент»,
кваліфікація: інженер-механік.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, диплом ДД №001325, дата видачі 26.09.2012,
Атестаційна колегія, рішення № від 26.09.2012, спеціальність (05.05.05) підйомно-транспортні машини;
Кандидат технічних наук, диплом ТН №105586, дата видачі 13.01.1988, Вчена рада вищого навчального закладу, установи, організації, рішення № 6 від 18.06.1987

Вчене звання

Професор по кафедрі, атестат 12ПР №010127, дата видачі 22.12.2014,
Атестаційна колегія, рішення № 8/01-П від 22.12.2014, металоріжучого обладнання і транспортних систем

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет 22.05.2017-22.06.2017.Свідоцтво 12СПВ102870
Тема: Дидактичного проект методичних вказівок до вивчення курсу «Підвищення надійності і ефективності машин» 22.06.2017

Сфери наукових
інтересів

Канатні барабани підіймально-транспортних машин

Викладає курси

«Спеціальні крани та оптимальне керування кранами»;
«Підіймально-транспортні машини і механізми»
«Вантажопідйомні машини»
«Керівництво аспірантами»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7TwPepAAAAAJ
h-індекс: 4
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5248-273X

Найбільш вагомі
публікації

  • Особливості розрахунку приводних барабанів стрічкових вертикальних елеваторів/ Н. М. Фідровська, І. М. Лук’янов //Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2015.
  • Динамічні навантаження при пересуванні ходових коліс з гумовими вставками/ Н. М. Фідровська, Є. Д. Слєпужніков, О. В. Чернишенко //Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2015. – Вип. 15.
  • Новий підхід до конструювання шахтних барабанів/ Н. М. Фідровська, К. Ю. Лєсовицький, О. В. Чернишенко //Машинобудування: збірник наук. праць./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2016. – Вип. 17.
  • Визначення напруження в дротині канату при набіганні на блоки і барабани/ Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків, 2016. - Вип. 18.
  • Вплив коефіцієнту тертя на натягнення канату, навитого на барабан/ Н. М. Фідровська, К. Ю. Лєсовицький //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. - Вип. 18.
  • Визначення напружень в зоні сполучення лобовини і обичайки шахтного барабана/ Н. М. Фідровська, К. Ю. Лєсовицький //Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2017. – Вип. 19
  • Визначення зусиль в елементах каната при навивці його на барабан/ Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін, Т. В. Садловська //Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2017. – Вип. 19.

Участь в наукових
проектах

1. Голова спеціалізованої вченої ради - К.64.108.04 за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
2. Головний  редактор наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Машинобудування (Збірник наукових праць)». Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12132–1016 Р від 26.12.2006 р.
3. Керівник теми НДР: ФН-17-04 «Підвищення надійності роботи механізмів підйомно-транспортних машин» Термін виконання: (січень 2017 р. – грудень 2019 р.)

Рівень володіння
мовами

англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота