Хорошилов

ХОРОШИЛОВ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ

професор кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 1981 р.
спеціальність: «Машини і технологія ливарного виробництва»
кваліфікація: інженер-механік.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, диплом ДД №002571, дата видачі 10.10.2013,
Атестаційна колегія, рішення № від 10.10.2013, спеціальність (05.16.04) ливарне виробництво; кандидат технічних наук, диплом КД №047784, дата видачі 20.11.1991, Рада вищого навчального закладу, установи, організації, рішення № 41 від 28.06.1991

Вчене звання

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ АЕ №000341, дата видачі 23.04.1998, Вчена рада вищого навчального закладу, установи, організації, рішення № 2/3 від 23.04.1998, Металургії в машинобудуванні

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет 11.10.2017-10.11.2017. Свідоцтво 12СПВ185078
Тема: Викладання методів підвищення надійності та подовження термінів експлуатації машин (10.11.2017)

Сфери наукових
інтересів

Технологія ливарного виробництва

Викладає курси

«Основи нафтопромислової геології та технології буріння та видобутку нафти і газу».
«Основи надійності і довговічності транспортних машин»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dovI2XsAAAAJ
h-індекс: 3
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2048-6311
https://orcid.org/0000-0003-0440-0709
3. Webofscience: https://www.webofscience.com/wos/author/record/10208921
4. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216365672

Найбільш вагомі
публікації

  • Хорошилов. О.Н. Аналогизация математического описания технологического процесса литья при кристаллизации и адсорбции /  О.Н. Хорошилов Т.А. Оболенская, В.И. Лазаренко//Машинобудування,
  • Хорошилов. О.Н., Обеспечение качества полых непрерывно литых заготовок из медных сплавов/ О.Н.Хорошилов,А.А. Павлова А.А. //Восточно-европейский журнал передовых технологий.
  • Хорошилов. О.Н. Управление повреждаемостью непрерывно литых заготовок из медных сплавов с целью повышения их механических свойств /  О.Н. Хорошилов //Машинобудування.
  • Хорошилов. О.Н., Разработка методики испытания медных сплавов в температурном интервале их формообразования/ О.Н.Хорошилов // Вестник ХНАДУ.
  • Хорошилов. О.Н. Исследование конвективного расслоения расплава в горизонтальном кристаллизаторе машины непрерывного литья / О.Н. Хорошилов //Машинобудування
  • Хорошилов. О.Н.Обеспечение качества технологического процесса непрерывного литья полых бронзовых заготовок / О.Н. Хорошилов// Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. ХНАДУ.

Участь в наукових
проектах

Член спеціалізованих вчених рад:
- К.64.108.04 за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
Термін виконання: 01.01.2019 -31.12.2021

Рівень володіння
мовами

українська мова
англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

Завідувач кафедрою «Опору матеріалів та будівельних технологій» з вересня 2013 року по вересень 2014 року.