Мельниченко

МЕЛЬНИЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ

професор кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання

Освіта,
кваліфікація

Український заочний політехнічний інститут, 1964 р.
спеціальність: «Технологія машинобудування, металоріжучі верстати та інструменти»;
кваліфікація: інженер-механік.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, диплом ДД №001244, дата видачі 12.04.2000,
Атестаційна колегія, рішення № 9-08/4 від 12.04.2000, спеціальність (05.02.08) технологія машинобудування

Вчене звання

Професор по кафедрі, атестат ПР №001405, дата видачі 18.04.2002,
Атестаційна колегія, рішення № 2/8-П від 18.04.2002, проектування та експлуатації технологічних систем машинобудування

Сертифікати,
підвищення кваліфікації

Стажування. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» кафедра «технологія машинобудування і металоріжучі верстати». Протокол №12 від 04.05.2012.
Рішення вченої ради про підвищення кваліфікації УІПА. Протокол №3, 03.09.2015 р. Наказ № 321, 03.09.2015 р.

Сфери наукових
інтересів

Проблеми точності верстатобудування

Викладає курси

«Вступ до фаху та виробниче навчання»
«Обладнання автоматизованого виробництва»
«Керівництво аспірантами»

Посилання на профілі

1.Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ECGhSC8AAAAJ&hl=uk
h-індекс: 2
2. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0648-2218
3. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Melnychenko3

Найбільш вагомі
публікації

  • Основные принципы функционирования систем мелкосерийной сборки сложных машиностроительных изделий / А.А. Мельниченко, О.Л. Кондратюк, А.О. Скоркин // Український реферативний журнал “Джерело”. Сер.2, Техніка. Промисловість. Сільське господарство. – Київ: Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, 2013. – N 5. – С. 100. – ISSN 1561-1094; Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. техн. ун-т . – Донецьк, 2012. - Вип. 43.
  • Вибір раціональних параметрів гасителів коливань стрілових самохідних кранів/ О.С. Подоляк, Ю.В. Малініна, О.А. Мельниченко // Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2015. – Вип. 15
  • Стандартизация расчета сборочных размерных цепей в машиностроении в условиях термовоздействия / А.А. Мельниченко, А.Р. Трищ, О.С. Черкашина //Машинобудування: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків, 2016. - Вип. 18.
  • Дослідження впливу робочих характеристик гасителів коливань на динамічні навантаження стрілової системи/ О.С. Подоляк, О.А. Мельниченко // Машинобудування:збірник наук. праць. / Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2016. – Вип. 17
  • Обработка результатов измерений качества образцов из непрерывно литых заготовок деталей подъемно-транспортного машиностроения / О.Н. Хорошилов, А.А. Мельниченко, Л.Л. Сегал // Машинобудування: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. – Харків: УІПА, 2017. – Вип. 19

Участь в наукових
проектах

1. Член редакційної колегії наукового видання «Машинобудування (Збірник наукових праць)». Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12132–1016Р від 26.12.06 р.
2. Тема НДР: ФН-19-7 «Підвищення ефективності механічної обробки полімерних композитів»
Термін виконання: 01.01.2019 -31.12.2021.
3. Член спеціалізованих вчених рад:
- К.64.108.02 за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.
- К.64.108.04 за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Рівень володіння
мовами

англійська мова (читаю та перекладаю зі словником)

Адміністративна та соціальна робота

З 1978 р. по 1986 р. – декан Машинобудівного факультету;
З 1983 р. по 2014 р. – завідувач кафедрою