Наукова діяльність студентів

Щорічно, на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відправляються наукові роботи студентів (від 4 до 8 студентів на рік).

Студентські нагороди:

- Студент Гусаков Ю.Г. отримав диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році, секція «Обробка металів різанням».
Житомирський державний технічний університет.
Наказ МОН України № 756 від 13.07.2015 р.
Науковий керівник: к.т.н, доц. Кондратюк Олег Леонідович

- Студент Лінік П.М. отримав диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році, секція «Транспорт».
Харкіський національний автодорожній університет.
Наказ МОН України № 756 від 13.07.2015 р.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Фідровська Наталія Миколаївна

- Студент Крапівін Д.С. отримав диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році, секція «Транспортні технології».
Харкіський національний автодорожній університет
Наказ МОН України № 756 від 13.07.2015 р.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Фідровська Наталія Миколаївна

- Студент Петров Є.Ю. отримав диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році, секція «Транспорт».
Харкіський національний автодорожній університет.
Наказ МОН України № 859 від 20.07.2016 р.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Фідровська Наталія Миколаївна

- Студентка Крамаренко Ю.М. отримала диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році, секція «Транспортні технології».
Кременчуцький національний університет  ім.  Михайла Остроградського.
Наказ МОН України № 859 від 20.07.2016 р.
Науковий керівник: к.т.н, доц. Подоляк Олег Степанович

- Студент Горячев Д.Є. отримав диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році, секція «Транспорт».
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Наказ МОН України №1038 від 14.07.2017 р.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Фідровська Наталія Миколаївна

- Студентка Крамаренко Ю.М. отримала диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році, секція «Транспортні технології».
Кременчуцький національний університет  ім.  Михайла Остроградського.
Наказ МОН України № 1038 від 14.07.2017 р.
Науковий керівник: к.т.н, доц. Подоляк Олег Степанович

- Студентка Протопопова А.С. отримала диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році, секція «Прикладна механіка (Технології машинобудування)».
Житомирський державний технологічний університет
Наказ МОН України № 827 від 31.07.2018 р.
Науковий керівник: к.т.н, доц. Скоркін Антон Олегович

- Студентка Крамаренко Ю.М. отримала диплом III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році, секція «Транспортні технології (за видами)».
Кременчуцький національний університет  ім.  Михайла Остроградського.
Наказ МОН України № 827 від 31.07.2018 р.
Науковий керівник: к.т.н, доц. Подоляк Олег Степанович

Участь студентів у олімпіадах:

  • з дисципліни «Автоматизовані комплекси радіо електричних виробництв», що проводилась у Харківському національному університеті радіоелектроніки, місто Харків, брали участь студенти: Байков І.О., Бражник М.В.,  Іванова А.В., Бузулукова В.М..
  • - з секції «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання», що проводилась у Полтавському національному технічному університеті імені Ю. Кондратюка, місто Полтава, брали участь студенти: Близень В.В., Бобонець О.І.
  •  з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», що проводилась у Харківському національному автодорожньому університеті, місто Харків, брали участь студенти: Лісний О.Б., Вовченко К.О., Челомбітько О.П.
  • з дисципліни «Експлуатація автомобільного транспорту»; місце проведення – Харківський національний автодорожній університет, місто Харків, брав участь студент Вовченко К.О.
  • з дисципліни «Транспорт»; місце проведення – Харківський національний автодорожній університет, місто Харків, брав участь студент Гопонько М.В.

 Студентами кафедри МтаТ видано наукових робіт:

У роботі кафедральної секції L студентської наукової конференції УІПА 2015 р. опубліковано 11 тез доповідей, які виконані самостійно студентами під керівництвом викладачів.
У роботі кафедральної секції LІ студентської наукової конференції УІПА 2016 р. опубліковано 5 тез доповідей, які виконані самостійно студентами під керівництвом викладачів.
У роботі кафедральної секції LІІ студентської наукової конференції УІПА 2017 р. опубліковано 8 тез доповідей, які виконані самостійно студентами під керівництвом викладачів.
У роботі кафедральної секції LІІІ студентської наукової конференції УІПА 2018 р. опубліковано 6 тез доповідей, які виконані самостійно студентами під керівництвом викладачів.
У роботі кафедральної секції LІV студентської наукової конференції УІПА 2019 р. підготовлено 5 тез доповідей, які виконані самостійно студентами під керівництвом викладачів.